De verschillen tussen een persoonlijke en zakelijke lening

Een lening is een geldsom dat wordt uitgeleend aan de belanghebbende onder voorbehoud dat deze het terug betaald. Er is dan sprake van schuldeiser en schuldenaar. Het afsluiten van een lening wordt ook wel een leenovereenkomst genoemd. Bij zo een leenovereenkomst wordt er rente betaald en mogelijkerwijs andere kosten. Het ligt helemaal aan de overeenstemming als de kosten en rente in een keer of in termijnen kan worden afgelost. Dit is meestal de werkwijze van een bank. Banken beschikken over gelden die door personen aan hun zijn toevertrouwd an sluiten dan een persoonlijke lening af. Die personen verwachten rente op die gelden te ontvangen. De bank kan dit verwezenlijken door leningen te verstrekken of dat geld te beleggen.


Wat is het verschil tussen een persoonlijke- en een zakelijke lening

Afhankelijk van de doeleinden ga je besluiten welke lening je wilt afsluiten. Zij het dat je het wilt gebruiken voor persoonlijke doeleinden dan kun je kiezen voor een persoonlijke lening. Voor zakelijke doeleinden kun je volstaan met een zakelijke lening .


Zakelijke lening

Het afsluiten van een zo een lening wordt vaak gedaan met het oog op een investering. Meestal een investering voor een bedrijf. Dan denken we hier aan het aankopen van bedrijfsmiddelen, een uitbreiding, machines of noem maar op. Bij het afsluiten van zo een lening worden er afspraken gemaakt omtrent de hoeveelheid rente die je op die schuld zult moeten betalen. Zou u eventueel je lening eerder willen aflossen, dan is het zeker de moeite waard zijn. Want door vervroegd af te lossen daalt het bedrag van de lening. Maar je gaat dit toch moeten overwegen omdat de meeste banken boeterentes/kosten in rekening brengen.


Wat is een Persoonlijke Lening?

De persoonlijke- of tewel consumptieve lening wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het kan van alles zijn zoals, aankopen van een nieuwe auto, je huis verbouwen, een trouwfeest, noem maar op. Bij deze lening wordt het geleend bedrag in een keer op je rekening gestort. Voor zolang de lening loopt betaal je een vaste rente en hetzelfde bedrag per maand. Met een persoonlijke lening weet je welk bedrag je geleend hebt en hoeveel je per maand betaald.