Voorschool Amsterdam

Natuurlijk wil je graag de beste start voor je kinderen op het gebied van onderwijs. Naast de kinderopvang kan je kindje naar de voorschool Amsterdam. De voorschool is een soort peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Op het moment dat ze echt naar school gaan stopt de voorschool. Zo worden kinderen al langzaam voorbereid tot het moment dat ze echt naar school gaan. Er wordt bijvoorbeeld al een begin gemaakt aan een educatief programma waar je kindje aan mee mag werken. Zo leert je kindje al taken die ze straks ook moeten doen als ze op school zitten. Uiteraard is er voldoende aandacht en begeleiding op maat. Zo wordt elk kindje op zijn of haar eigen niveau begeleid op de voorschool Amsterdam. Spelenderwijs wordt je kindje gestimuleerd om voorbereid te worden op het naar school gaan. Hierbij is er voldoende aandacht voor kinderen want uiteraard staan zij op één bij de voorschool in Amsterdam.

Behoefte aan een maatschappelijk werker in Amsterdam? Schakel onze hulp in

Maatschappelijk werk Amsterdam is altijd maatwerk waarbij de cliënt extra advies en ondersteuning nodig heeft. Vaak gaat het om persoonlijke problemen waar iemand zelf niet uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de financiën, maatschappelijke participatie of dagbesteding. Maar ook problemen binnen een gezin kan het noodzakelijk maken om maatschappelijk werk Amsterdam in te schakelen. Bijvoorbeeld als een gezin te maken krijgt met probleemjongeren, drugs problemen of andere situaties die het gezinsleven ontwrichten. Met maatschappelijk werk Amsterdam kunnen we de juiste hulp bieden en op zoek gaan naar een oplossing.